Sponsor

Het gehoor van de hond;

Met het oor wordt geluid waargenomen. Het binnenoor speelt ook een rol bij ons evenwichtsgevoel. Met dit zintuig kan men horen.
Het oor wordt onderverdeeld in drie delen: 
- het buitenoor, bestaande uit de oorschelp en de gehoorgang;
- het middenoor, met de drie gehoorbeentjes: hamer , aambeeld en stijgbeugel;
- het binnenoor, bestaande uit het slakkenhuis en het labyrinth met daaraan vast de gehoor- en evenwichtszenuw.

hondenoor

Het buitenoor staat in direct contact met de buitenlucht, en gaat over in de gehoorgang. Het einde van de gehoorgang wordt gevormd door het trommelvlies, dat de scheiding vormt tussen buitenoor en middenoor. De gehoorschelp trilt mee met de geluidsgolven die opgevangen worden vanuit verschillende richtingen, waardoor het geluid gemoduleerd wordt.  De gehoorgang zorgt voor resonantie van geluid rond 4000 Hz. Dit geluid komt daardoor versterkt aan bij het trommelvlies. Rondom deze 4000 Hz zijn de meeste menselijke/dierlijke geluiden waar te nemen.
Het middenoor staat via de buis van Eustachius in verbinding met onze keel. Dit zorgt er voor dat de luchtdruk in het binnenoor gelijk blijft met de atmosfeer. Te harde geluiden en geluiden die de dieren zelf produceren worden gedempt door dit principe.
Het slakkenhuis (cochlea) is gevuld met vloeistof. In deze vloeistof bevinden zich op het basilair membraam trilhaartjes voor het waarnemen van geluid.  De hoogste tonen worden geregistreerd aan het begin van het slakkenhuis (cochlear base), iets na het ovale venster, waar de gehoorspbeentjes druk op uitoefenen.  De lagere tonen worden aan het eind van het slakkenhuis waargenomen (apex). In het labyrinth met de drie half-cirkelvormige kanalen bevinden zich kleine kiezeltjes en staafjes die bewegingen kunnen registreren en zo van belang zijn voor het evenwicht.

Doordat de dieren twee oren hebben kunnen ze de richting bepalen waarvan het geluid komt. De sterkte van het waargenomen geluid is namelijk niet in beide oren gelijk, en ook bereikt niet ieder geluid beide oren tegelijk.  Doordat de hersenen de verschillende signalen van beide oren combineren, is een conclusie te trekken over de positie van de geluidsbron ten opzichte van de waarnemer. (Het principe hiervan is vergelijkbaar met diepte zien met behulp van twee ogen.)

FaceBook