Sponsor

Uitleg van de verschillende afdelingen;

Met ingang van januari 2012 heeft de reddingshondensport te maken met een nieuw IPO-R regelement. Alle examens opgenomen in het IPO-R reglement zijn onderverdeeld in 2 afdelingen.
Afdeling A: Zoekwerk
Afdeling B: Appèl en Hindernissen

Afdeling A, het zoekwerk kan bestaan uit de volgende disciplines:
- Speuren
- Vlakterevieren
- Puinzoeken
- Lawinezoeken
- Waterwerk

Voor de discipline Lawinezoeken geldt voor RHG Solferino dat dit enkel in het buitenland wordt getraind omdat we in Nederland nu eenmaal te weinig sneeuw hebben. Hiervoor gaan diverse leden jaarlijks naar Oostenrijk om onder leiding van Dick Rubingh aldaar een cursus te volgen en daarna de kans krijgen om examen te doen.
RHG Solferino traint geen waterwerk. Dit wordt wel door een aantal inzet groepen getraind.
 

Afdeling B, het appèl en de hindernissen bestaan uit de volgende elementen:

oefening 1: volgen aan de lijn (geschiktheid)
oefening 2: volgen door een groep (Bij A en B valt dit onder het vrij volgen)
oefening 3: vrij volgen ( A en B)
oefening 4: afstandscontrole (alleen bij A en B)
oefening 5: apporteren over de grond (alleen bij A en B)
oefening 6: tunnel (Alle niveaus)
oefening 7: ladder (alleen bij A en B)
oefening 8: lopen over onaangename materialen (geschiktheid)
oefening 9: Dirigeren op afstand (alleen bij A en B)
oefening 10: dragen en overgeven (Alle niveaus)
oefening 11: afliggen met afleiding (Alle niveaus)
oefening 12: lopen over een niet bewegende houten brug (geschiktheid)
oefening 13: lopen over een beweegbare vatenbrug (alleen bij A en B)
oefening 14: lopen over 3 verschillende hindernissen (geschiktheid)

Zie voor nadere uitleg met betrekking tot de oefeningen het menu aan de linkerzijde waar alle oefeningen gedetailleerd staan uitgelegd volgens de geldende regels uit het IPO-R reglement geldig vanaf januari 2012.

Er bestaan voor het IPO-R 2012 drie verschillende niveaus;
- geschiktheid
- A-niveau
- B-niveau

Als eenmaal het B-niveau is gehaald èn er is een puntentotaal van 270 of meer gehaald bij een wedstrijd/examen welke door een IRO-keurmeester is gekeurd, dan heeft men een kwalificatie voor het WK IPO-R gehaald.

FaceBook